DET HANDLER OM MAT – OG OM DEG


I dag inneholder mye av det vi spiser stoffer som kroppen ikke er fortrolig med. Vi er mer tilpasset kostholdet man hadde i tiden før jordbruket ble kultivert og matproduksjonen industrialisert. På disse sidene vil du finne både menyer og mer om konseptet.

 

Kun naturlige ingredienser


På Brasserie Bassit unngår vi bearbeidet mat, vi benytter kortreiste produkter, sesonggrønsaker og økologisk produsert mat. Men selv om vi har en filosofi og et kjøkken som tar utgangspunkt i en tid da alt var naturlig og ubehandlet, velger vi å gjøre en tilpasning til vår moderne tid.

 

Team Brasserie Bassit


Dedikasjon, nysgjerrighet og kreativitet er drivkraften bak Brasserie Bassits dyktige medarbeidere. Deres kompromissløse kjærlighet til faget og mulighet til å utforske og skape nye kulinariske opplevelser med utgangspunkt i det opprinnelig naturgitte, har ført dem til Brasserie Bassit.